menu icon
logo teno
shop

ENDLESS


Collier TeNo Gliederkette ENDLESS "Moonstone Grey" aus Edelstahl, Kautschuk und Aluminium 010.019RA2.60
Collier

TeNo Gliederkette ENDLESS "Moonstone Grey" aus Edelstahl, Kautschuk und Aluminium

Artikel-Nr.: 010.019RA2.60
Preis: 128,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette ENDLESS "Light Gold" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk 010.019RLG2.60
Collier

TeNo Gliederkette ENDLESS "Light Gold" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk

Artikel-Nr.: 010.019RLG2.60
Preis: 140,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette ENDLESS "Light Rosé" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk 010.019RLR2.60
Collier

TeNo Gliederkette ENDLESS "Light Rosé" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk

Artikel-Nr.: 010.019RLR2.60
Preis: 140,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette ENDLESS "Ruby Red" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk 010.019RR2.100
Collier

TeNo Gliederkette ENDLESS "Ruby Red" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk

Artikel-Nr.: 010.019RR2.100
Preis: 210,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette ENDLESS "Lapis Blue" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk 010.019RB2.60
Collier

TeNo Gliederkette ENDLESS "Lapis Blue" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk

Artikel-Nr.: 010.019RB2.60
Preis: 128,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette ENDLESS "Apple Green" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk 010.019RG2.100
Collier

TeNo Gliederkette ENDLESS "Apple Green" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk

Artikel-Nr.: 010.019RG2.100
Preis: 198,00 EUR

mehr erfahren
Collier 74442/601/000/1000
Collier

Collier Edelstahl, Aluminium, Kautschuk eloxiert 60 cm

Artikel-Nr.: 74442/601/000/1000
Preis: 130,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette Endless aus Edelstahl mit Kautschuk 010.0181.60
Kette ENDLESS

Collier Edelstahl 60 cm

Artikel-Nr.: 010.0181.60
Preis: 130,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Endless Perlen Gliederkette aus Edelstahl mit Kautschuk 010.0181PW01.60
ENDLESS PEARLS

Collier Edelstahl 60 cm

Artikel-Nr.: 010.0181PW01.60
Preis: 210,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Endless Bi-Color Kette aus Edelstahl mit Kautschuk 010.0187.60
Kette ENDLESS

Collier Edelstahl, Kautschuk IP beschichtet 60 cm

Artikel-Nr.: 010.0187.60
Preis: 190,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette Endless "Ruby Red" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk 010.018BR3.60
Ruby Red

TeNo Gliederkette ENDLESS "Ruby Red" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk

Artikel-Nr.: 010.018BR3.60
Preis: 210,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette Endless "Moonstone Grey" aus Edelstahl, Kautschuk und Aluminium 010.018BA3.60
Moonstone Grey

TeNo Gliederkette ENDLESS "Moonstone Grey" aus Edelstahl, Kautschuk und Aluminium

Artikel-Nr.: 010.018BA3.60
Preis: 210,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette Endless "Apple Green" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk 010.018BG3.60
Apple Green

TeNo Gliederkette ENDLESS "Apple Green" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk

Artikel-Nr.: 010.018BG3.60
Preis: 210,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette Endless "Lapis Blue" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk 010.018BB3.60
Lapis Blue

TeNo Gliederkette ENDLESS "Lapis Blue" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk

Artikel-Nr.: 010.018BB3.60
Preis: 210,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette Endless "Ruby Red" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk 010.018RR1.60
Ruby Red

TeNo Gliederkette ENDLESS "Ruby Red" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk

Artikel-Nr.: 010.018RR1.60
Preis: 140,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Endless Kette "Moonstone Grey" aus Edelstahl, Kautschuk und Aluminium 010.018RA1.60
Moonstone Grey

TeNo ENDLESS Kette "Moonstone Grey" aus Edelstahl, Kautschuk und Aluminium

Artikel-Nr.: 010.018RA1.60
Preis: 140,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette Endless "Apple Green" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk 010.018RG1.60
Apple Green

TeNo Gliederkette ENDLESS "Apple Green" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk

Artikel-Nr.: 010.018RG1.60
Preis: 140,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Gliederkette Endless "Lapis Blue" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk 010.018RB1.60
Lapis Blue

TeNo Gliederkette ENDLESS "Lapis Blue" aus Edelstahl, Aluminium und Kautschuk

Artikel-Nr.: 010.018RB1.60
Preis: 140,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Kette Endless "Apple Green meets Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl 019.018OG1.80
Apple Green meets...

TeNo Kette ENDLESS "Apple Green meets Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl

Artikel-Nr.: 019.018OG1.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Kette Endless "Lapis Blue meets Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl 019.018OB1.80
Lapis Blue meets...

TeNo Kette ENDLESS "Lapis Blue meets Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl

Artikel-Nr.: 019.018OB1.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Kette Endless "Ruby Red loves Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl 019.018OR2.80
Ruby Red loves...

TeNo Kette ENDLESS "Ruby Red loves Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl

Artikel-Nr.: 019.018OR2.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Kette Endless "Apple Green loves Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl 019.018OG2.80
Apple Green loves...

TeNo Kette ENDLESS "Apple Green loves Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl

Artikel-Nr.: 019.018OG2.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Kette Endless "Lapis Blue loves Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl 019.018OB2.80
Lapis Blue loves...

TeNo Kette ENDLESS "Lapis Blue loves Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl

Artikel-Nr.: 019.018OB2.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Endless Kette "Moonstone Grey" aus Edelstahl und Aluminium 019.018OA3.80
Moonstone Grey

TeNo ENDLESS Kette "Moonstone Grey" aus Edelstahl und Aluminium

Artikel-Nr.: 019.018OA3.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Endless Kette "Ruby Red" aus Edelstahl und Aluminium 019.018OR3.80
Ruby Red

TeNo ENDLESS Kette "Ruby Red" aus Edelstahl und Aluminium

Artikel-Nr.: 019.018OR3.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Endless Kette "Apple Green" aus Edelstahl und Aluminium 019.018OG3.80
Apple Green

TeNo ENDLESS Kette "Apple Green" aus Edelstahl und Aluminium

Artikel-Nr.: 019.018OG3.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Endless Kette "Lapis Blue" aus Edelstahl und Aluminium 019.018OB3.80
Lapis Blue

TeNo ENDLESS Kette "Lapis Blue" aus Edelstahl und Aluminium

Artikel-Nr.: 019.018OB3.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Kette Endless "Ruby Red meets Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl 019.018RR1.80
Ruby Red meets...

TeNo Kette ENDLESS "Ruby Red meets Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl

Artikel-Nr.: 019.018RR1.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Kette Endless "Apple Green meets Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl 019.018RG1.80
Apple Green meets...

TeNo Kette ENDLESS "Apple Green meets Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl

Artikel-Nr.: 019.018RG1.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Kette Endless "Lapis Blue meets Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl 019.018RB1.80
Lapis Blue meets...

TeNo Kette ENDLESS "Lapis Blue meets Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl

Artikel-Nr.: 019.018RB1.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Kette Endless "Ruby Red loves Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl 019.018RR2.80
Ruby Red loves...

TeNo Kette ENDLESS "Ruby Red loves Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl

Artikel-Nr.: 019.018RR2.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Kette Endless "Apple Green loves Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl 019.018RG2.80
Apple Green loves...

TeNo Kette ENDLESS "Apple Green loves Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl

Artikel-Nr.: 019.018RG2.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Kette Endless "Lapis Blue loves Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl 019.018RB2.80
Lapis Blue loves...

TeNo Kette ENDLESS "Lapis Blue loves Moonstone Grey" aus Aluminium und Edelstahl

Artikel-Nr.: 019.018RB2.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Endless Kette "Ruby Red" aus Edelstahl und Aluminium 019.018RR3.80
Ruby Red

TeNo ENDLESS Kette "Ruby Red" aus Edelstahl und Aluminium

Artikel-Nr.: 019.018RR3.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Endless Kette "Moonstone Grey" aus Edelstahl und Aluminium 019.018RA3.80
Moonstone Grey

TeNo ENDLESS Kette "Moonstone Grey" aus Edelstahl und Aluminium

Artikel-Nr.: 019.018RA3.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Endless Kette "Apple Green" aus Edelstahl und Aluminium 019.018RG3.80
Apple Green

TeNo ENDLESS Kette "Apple Green" aus Edelstahl und Aluminium

Artikel-Nr.: 019.018RG3.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren
Collier TeNo Endless Kette "Lapis Blue" aus Edelstahl und Aluminium 019.018RB3.80
Lapis Blue

TeNo ENDLESS Kette "Lapis Blue" aus Edelstahl und Aluminium

Artikel-Nr.: 019.018RB3.80
Preis: 260,00 EUR

mehr erfahren